Privacy Policy cookies en contact

Op dit webadres maken we in zeer beperkte mate gebruik van cookies voor de Official StatCounter Plugin, zodat we statische informatie kunnen krijgen over onder andere de bezoekersaantallen op deze website. We hebben niet eens uitgangspunt om veel gegevens van je vast te leggen, maar vooral veel nuttige informatie met je te delen die met financiële zaken te maken hebben. We zullen je gegevens dan ook niet met anderen delen . Voor vragen over deze website kun je terecht via contact@nickcarletonband.com.